DOUBLETAP – จุดสุดยอด (ost.มหาลัยเที่ยงคืน) Lyric with Romanization

 DOUBLETAP – จุดสุดยอด (ost.มหาลัยเที่ยงคืน / Midnight University) Lyric with Romanization

DOUBLETAP - จุดสุดยอด (ost.มหาลัยเที่ยงคืน / Midnight University) Lyric with Romanization

วัยนี้เราจะมันกันให้สุด เต็มที่ทุกลมหายใจไม่มีหยุด
wai née rao jà man gan hâi sùt  dtem têe túk lom hăai-jai mâi mee yùt
หากว่าผีกูจะปราบเจอสางเราจะขุด ปาร์ตี้ข้ามคืนจนกว่าสติจะหลุด
hàak wâa pĕe goo jà bpràap jer săang rao jà kùt  bpaa-dtêe kâam keun jon gwàa sà-dtì jà lùt
เรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่น เอาให้หมดแรงตามด้วยดีคอลเจ้น
rian bpen rian lên bpen lên  ao hâi mòt raeng dtaam dûay dee kor lá-jâyn
รวมกันเราอยู่แยกหมู่เป็นหมา แต่ถ้ากูหมาหมู่มึงจะกลัวจนเข้าเส้น
 ruam gan rao yòo yâek mòo bpen măa · dtàe tâa goo măa mòo meung jà glua jon kâo sên 

เอาเว้ย รวมพลังปิดผนึก อะดรีนาลีนมันพลุ่งพล่านยามดึก
ao-wóie ruam-plang-bpìt-pà-nèuk  a-dree-naa-leen man plûng plâan yaam dèuk
เสียวเว้ย ต้องชวนครูฝึก ไปเที่ยวซอยข้างมอ แด็นส์จนสะอึก
sĭeow-wóie dtông-chuan-kroo-fèuk  bpai tîeow soi kâang mor  daen-jon-sà-èuk
เรียนเป็นเรียน เต้นเป็นเต้น ดกขวดลิโพ ตามด้วยไฮเนเก้น
rian-bpen-rian dtây-ná-bpen-dtên dòk-kùat-lí-poh  dtaam dûay hai-nay-gâyn
นี่คือวัยมหาลัย มีแต่ฮอร์โมนฟิราโมนให้เธอไปดมเล่น
 nêe keu wai má-hăa-lai · mee dtàe hor-mohn fí raa mohn hâi ter bpai dom lên 

OH HO มันกำลังปี๊ด [ ปิ๊ด ปิ๊ด ]
OH HO man gam-lang bpéet [ bpít · bpít ]
OH HO มันกำลัง Peak [ Peak Peak ]
OH HO man gam-lang Peak [ Peak Peak ]
อยากฝันมันต้องจี๊ด อยากซี๊ดมันต้องไป
yàak făn man dtông jéet  yàak séet man dtông bpai
ออกไปทำ ให้มันถึง จุดสุดยอด
òk bpai tam  hâi man tĕung  jùt sùt-yôt

โอ นา นา นา นา นา โอ นา นา นา นา Now
oh  naa  naa naa  naa naa  oh  naa  naa  naa  naa Now
โอ นา นา นา นา นา …. จุดสุดยอด
oh  naa  naa  naa  naa  naa …. jùt sùt-yôt
โอ นา นา นา นา นา โอ นา นา นา นา Now
oh  naa  naa  naa  naa  naa  oh  naa naa  naa  naa Now
โอ นา นา นา นา นา …. จุดสุดยอด
oh  naa  naa  naa  naa  naa …. jùt sùt-yôt 

จุดสุดยอด
jùt sùt-yôt  

จุดสุดยอด
jùt sùt-yôt  

จับตำราแล้วก็จะโคตรเพลีย ได้ ได้จับแก้วเบียร์ [ เอ้า เฮ้ยชน ]
jàp dtam-raa láew gôr jà kôht plia  dâai  dâai jàp gâew bia [ âo hóie-chon ]
กลางวันเรียนตรงเวลา แต่กลางคืนมา [ เอ้า เฮ้ยชน ]
glaang wan rian dtrong way-laa  dtàe glaang keun maa [ âo hóie-chon ]  
เอาจริงจริง ไม่ได้ชอบแสงไฟ แต่ว่าเพื่อนชวนไป [ เอ้า เฮ้ยชน ]
 ao jing jing  mâi dâai chôp săeng fai  dtàe wâa pêuan chuan bpai [ âo hóie-chon ] 
ไปเรียนเรื่องสอ ปอ ชอ ผ่าน แอล กอ ฮอ [ เอ้า เฮ้ยชน ]
 bpai rian rêuang sŏr  bpor  chor pàan aen  gor  hor [ âo hóie-chon ] 

ออกไปเห็นโลกที่มากกว่าข้อสอบ บางทีเธอเองอาจเจอคำตอบ
 òk bpai hĕn lôhk têe mâak gwàa kôr sòp  baang tee ter ayng àat jer kam dtòp 
ว่าชีวิตที่มากกว่าแคลคูลัส คือการถอดรหัสฮอร์โมน เพื่อให้มีคนกอด
wâa chee-wít têe mâak gwàa kaen-koo-lát  keu gaan tòt rá-hàt hor-mohn  pêua hâi mee kon gòt 
แล้วปล่อยวัยทองให้นอนไว ส่วนวัยรุ่นไทยให้นอนเช้า
 láew bplòi wai tong hâi non wai · sùan wai rûn tai hâi non cháo 
ชีวิตมันสั้น งั้นคืนนี้พี่ยาว
 chee-wít man sân · ngán keun née pêe yaao

OH HO มันกำลังปี๊ด [ ปิ๊ด ปิ๊ด ]
OH HO man gam-lang bpéet [ bpít  bpít ] 
OH HO มันกำลัง Peak [ Peak Peak ]
OH HO man gam-lang Peak [ Peak Peak ] 
อยากฝันมันต้องจี๊ด อยากซี๊ดมันต้องไป
yàak făn man dtông jéet  yàak séet man dtông bpai 
ออกไปทำ ให้มันถึง จุดสุดยอด
 òk bpai tam  hâi man tĕung  jùt sùt-yôt 

โอ นา นา นา นา นา โอ นา นา นา นา Now
oh  naa  naa naa  naa naa  oh  naa  naa  naa  naa Now
โอ นา นา นา นา นา …. จุดสุดยอด
oh  naa  naa  naa  naa  naa …. jùt sùt-yôt
โอ นา นา นา นา นา โอ นา นา นา นา Now
oh  naa  naa  naa  naa  naa  oh  naa naa  naa  naa Now
โอ นา นา นา นา นา …. จุดสุดยอด
oh  naa  naa  naa  naa  naa …. jùt sùt-yôt

I’m coming baby. I’m coming baby
I’m coming baby. I’m coming out

I’m coming baby. I’m coming baby
I’m coming baby. จุดสุดยอด
I’m coming baby. jùt sùt-yôt

จุดสุดยอด
jùt sùt-yôt

จุดสุดยอด…
jùt sùt-yôt….

In the music world, song lyrics serve as windows into the souls of vocalists along with songwriters. They are word collections brimming with tales, feelings, and conveyed meanings that may touch the core of their listeners. Feel welcome to our webpage, where lyrics become a engaging adventure into feelings. We invite you to reflect on these significant words as well as dive deeper into the realm of music.

Here, we will take you through a variety of song lyrics across various music genres. Starting from pop songs which are filled with love sentiments, up to the energetic lyrics of rock songs that exude full of dynamism as well as courage, and even the stories in ballads. We are going to dissect the meanings and also implications behind every verse, so you could acquire a more profound insight of the music you love on a deeper level.

Come along in this adventure. Collectively, we will explore words that enchant, ignite, as well as touch the inner self. Experience the universe of melodies as well as meaningful words along with us!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *